สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท11/10/2018
ผู้เข้าชม290381
แสดงหน้า410746

ประเภทผลงานเด่น Best practice

อ่าน 611
ประเภทผลงานเด่น ฺBest practice
  เรื่อง เจ้าของผลงาน   ปี
 บูรณาการการจัดการโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยใช้ Chronic Care Model แบบไร้รอยต่อ คบสอ.บ้านนาสาร  นางฉวีวรรณ ทองสาร พยม.,NCM DM-HT,
นางทัศนีย์  คำรณฤทธิศร พยม. 
2559
2 บูรณาการการจัดการโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยใช้ Chronic Care Model แบบไร้รอยต่อ คบสอ.บ้านนาสาร
 
นางฉวีวรรณ ทองสาร พยม.,NCM DM-HT 2559
 บูรณาการการจัดการโรคเบาหวาน โดยใช้ Chronic Care Model แบบไร้รอยต่อ คบสอ.บ้านนาสาร  นางฉวีวรรณ ทองสาร พยม.,NCM DM-HT   2559
4   ชะลอไตชะลอตาย นายสมยศ จารุโภคาวัฒน์พบ.,วว.,อว.
นางฉวีวรรณ ทองสาร พยม.,NCM DM-HT  นางทัศนีย์  สุทธิจันทร์ วทม.
นางจินตนา เกษเมือง พยม.
นายอภิสิทธิ์ ทองสาร สสบ.
นางสาวกาญจนา สังข์สิงห์ พยม.
 
2559
 5   ผลการพัฒนาเครือข่ายการรับและส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ รพ.บ้านนาสาร อุมาพร บัวเนี่ยว  2559
 6 การป้องกันเด็กจมน้ำ เครือข่ายอำเภอบ้านนาสาร อรนรินทร์ แท่นอ่อน,
สมชาย นาคทุ่งเตา  
2559
 7        
8